Optimalizácia adresy URL vašej stránky pre SEO pomocou Semaltu

What is a URL Link? | Constant Contact

Zaujíma vás, aký zmysel má optimalizácia adresy URL vašej stránky pre SEO? Nebojte sa, ste na správnom mieste, kde nájdete odpoveď.

V skutočnosti mnohí profesionáli v oblasti SEO a majitelia obchodných webových stránok v skutočnosti nevedia, aké dôležité je optimalizovať adresu URL stránky pre SEO. Preto je tento článok napísaný, aby vám predstavil výhody tohto procesu.

Pozývame vás, aby ste si prečítali celý tento článok, aby ste zistili dôvody, prečo by ste mali optimalizovať adresu URL svojej stránky pri použití dobrého nástroja SEO, ako je napr. DSD od Semaltu.

Aký je účel adresy URL?

URL je všeobecne akceptovaný štandard pre písanie adresy dokumentu. Je to druh prehliadača, ku ktorému pristupujú algoritmy na žiadosť používateľa. Adresa URL je potrebná na identifikáciu akéhokoľvek elektronického zdroja: webovej stránky, dokumentu, obrázka, videa alebo zvukovej stopy.
V skutočnosti je špecifickosť adresy URL podobná bežnej poštovej adrese. To znamená, že adresa URL obsahuje jedinečné umiestnenie súboru na World Wide Web. Podľa toho algoritmy určia umiestnenie požadovanej stránky a presmerujú používateľa na ňu.

Aké sú výhody optimalizácie adresy URL vlastnej stránky pre SEO?

Optimalizácia URL stránky pre SEO má mnoho výhod. Medzi nimi sú niektoré z nich:

1. Zvýšenie viditeľnosti stránky vo vyhľadávačoch

Podstatou SEO je umožniť užívateľovi rýchlejšie nájsť informácie, ktoré potrebuje, vyhľadávaním vo vyhľadávačoch.

K tomu je dôležitá úloha SEO špecialistu. Musí byť schopný aktualizovať web podľa kritérií SEO.

Pri vykonávaní práce môže špecialista použiť aj lepší nástroj SEO, ako je napr Vyhradený SEO Dashboard vykonať to. Získa si tak dôveru robotov, ktoré následne pomôžu cieľovému publiku nájsť stránku, produkt atď... a vykonať cielenú akciu. To znamená: kúpiť, objednať, predplatiť a stať sa vašim stálym verným zákazníkom.

2. Vedieť, čo používatelia hľadajú

Keď chce niekto nájsť informácie na internete, zadá do vyhľadávacieho panela kľúčové slová, ktoré mu s najväčšou pravdepodobnosťou pomôžu nájsť odpoveď na jeho otázku. Napríklad, ak chcú používatelia zistiť definíciu „SEO“, často zadávajú nasledujúci vyhľadávací dopyt: Čo je to SEO?

K tejto akcii môže existovať zoznam odpovedí. Po zadaní dopytu a spustení vyhľadávania sa skutočne zobrazí očíslovaný zoznam 10 až 15 stránok na každej stránke. Stránky môžu zaberať určitú pozíciu (zoradené v určitom poradí) v závislosti od mnohých faktorov.Ako ukazuje prax, používatelia zriedka presahujú druhú stránku vyhľadávania. To znamená, že ak chcete na stránku prilákať viac používateľov, musí patriť medzi TOP. Teda v zozname zoradených stránok, ktoré vyhľadávač vydáva na konkrétny dopyt. Čím vyššie je stránka vo výsledkoch vyhľadávania, tým je pravdepodobnejšie, že na ňu používateľ klikne. Preto je dôležité optimalizovať URL rôznych stránok a tiež postarať sa o všetky ostatné SEO kritériá vašej stránky pomocou takého efektívneho SEO nástroja, akým je napr. Vyhradený SEO Dashboard.

Vaša stránka tak má šancu byť zobrazená na prvej stránke vyhľadávačov, čo vám umožní generovať na nej väčšiu návštevnosť.

3. Zlepšenie vášho vyhľadávacieho bloku

Pri zadávaní dopytu do vyhľadávacieho panela môžete vidieť nielen zoznam stránok na určitých pozíciách, ale aj bloky informácií bez čísel. Napríklad, keď do vyhľadávača napravo zadáte dotaz „čo je to SEO“, nájdete blok s definíciou a niekoľkými infografikami. Pod ním nájdete aj niekoľko stránok rozdelených podľa pozícií a o kúsok nižšie blok s „podobnými dopytmi“.

4. Ovplyvnenie výberu robotov

Aby bola stránka súčasťou výsledkov vyhľadávania, musí prejsť tromi krokmi: indexovým prehľadávaním, indexovaním a hodnotením. V skutočnosti existujú prehľadávače, ktoré kontrolujú stránky: obsah ich stránok, relevantnosť informácií, ich spoľahlivosť atď.

Vo fáze skenovania (prehľadávanie) roboty obchádzajú stránku a kliknutím na nájdené odkazy nachádzajú nové stránky. Prehľadávač môže nájsť nové stránky sám alebo na ne ukázať manuálne. Napríklad cez nástroje pre webmasterov (Google Search Console, Yandex, Webmaster).

V čase indexovania robot určuje typ stránky a študuje jej predmet a obsah. Potom ho môže pridať do svojej databázy, do vlastného indexu, ak považuje obsah stránky za užitočný pre používateľov.

V poslednom kroku robot vyberie najvhodnejšie stránky z vlastného indexu a zverejní ich ako odpoveď na konkrétnu požiadavku. Poradie zverejnenia závisí od špecifikácie URL, názoru robota a obsahu (jeho kvalita, reputácia domény atď.).

Vzhľadom na to všetko je úlohou SEO optimalizátora správne optimalizovať URL stránok a neustále zlepšovať ďalšie užitočné SEO kritériá. Vyhľadávač teda bude považovať jeho obsah za užitočný, pridá ho do indexu a vráti ho čo najvyššie v odpovedi na dopyt.

Na tento účel existujú rôzne metódy optimalizácie webových stránok. Najdôležitejšie je však v každom prípade mať lepší SEO nástroj. V tomto prípade, je to SEO Personal Dashboard.

Teraz poďme spoločne zistiť, ako URL ovplyvňuje SEO.

Ako URL ovplyvňuje SEO?

Adresa URL zostavená podľa pravidiel ovplyvňuje relevantnosť stránky a hodnotenie zdroja vyhľadávacími algoritmami.

Je to preto, že algoritmy berú do úvahy kotvy, popisy odkazov a adresy URL stránok v sieti, aby určili význam obsahu a jeho kvalitu. Preto sú jednoduché odkazy dobre prijímané algoritmami a poskytujú informácie o obsahu stránky. Naproti tomu odkazy s nezmyselnými znakmi používateľov vystrašujú a algoritmus ich vníma ako spam. Miera prekliknutia týchto úryvkov je nižšia ako pri odkazoch so zrozumiteľnými kotvami.

Preto, ak chcete zvýšiť návštevnosť svojho webu, urobte svoje URL čo najjednoduchšie a zapamätateľné.

Ako zostaviť URL?

How to write URLs properly and add value to your site | Contentful

Vyhľadávacie nástroje analyzujú všetky štrukturálne prvky adresy URL oddelene: znaky, prípady a dokonca aj verzie.

V skutočnosti musíte umiestniť svoje stránky na zabezpečený protokol: HTTPS, ako odporúča Google. Vstupné stránky tiež zaručujú spoľahlivosť a bezpečnosť ich obsahu, pretože môžu byť nakonfigurované pomocou metódy prenosu HTTPS pomocou certifikátu SSL pre vašu doménu.

Pri pridávaní lokality do konzoly zadajte všetky možnosti verzie: HTTP/HTTPS, www, non-www. Nastavte presmerovanie 301 na presmerovanie návštevníkov na správnu stránku v predvolenom nastavení.

Vyhľadávacie nástroje skutočne zaobchádzajú s veľkými a malými písmenami v protokole a názve domény rovnako. Ale zmena malých a veľkých písmen v názve súboru, reťazci dotazu a hostiteľovi nie je. Skúste teda odkaz napísať do jedného registra.

Pre prehliadače nie je dôležitá ani prítomnosť alebo absencia lomky za názvom domény. V skutočnosti vyhľadávače v oboch prípadoch presmerujú používateľa na požadovanú stránku. Ak však do iných častí adresy URL vložíte lomku navyše, vyhľadávače nebudú žiadosti rozumieť. Takže zlúčte verzie 301 presmerovaní.

Ako optimalizovať URL?

Pri optimalizácii musíte brať do úvahy požiadavky vyhľadávačov a komfort používateľov. Tu sú kritériá, ktoré musíte dodržiavať pri vytváraní adresy URL:

1. Zadajte kľúčové slová v odkaze

Zadaním kľúčových slov v odkaze sa lepšie hodnotia a pomáhajú návštevníkom vyhodnotiť užitočnosť materiálu pred prechodom na stránku. Takže je naozaj dôležité to urobiť.

2. Nepoužívajte hashtagy v URL

Používanie hashtagov v odkaze má škodlivý vplyv na indexovanie. Ak odkaz obsahuje hashtag alebo kotvu, Googlebot odstráni túto časť odkazu z indexu.

3. Časti odkazu oddeľte pomlčkou

Google neodporúča oddeľovať slová v odkazoch medzerami alebo podčiarkovníkmi, pretože to značne sťažuje čítanie odkazu. Skúste na to teda použiť pomlčku.

4. Udržujte adresy URL krátke

3 Ways to Quickly Shorten URLs Straight From Your Browser

Čím dlhší je text, tým ťažšie je pre vyhľadávacie roboty analyzovať odkaz. Výsledkom je, že krátke adresy URL zlepšujú hodnotenie stránok na stránkach Google a sú vhodné pre návštevníkov.

5. Zhodnoťte čitateľnosť odkazu

Vzhľad adresy URL je pre používateľov dôležitý. Musia pochopiť, čo uvidia, keď navštívia stránku. Miera prekliknutia a počet prechodov pre zrozumiteľné odkazy sú vyššie, ak sa vezme do úvahy toto kritérium.

6. Píšte malými písmenami

Vyhľadávače považujú tieto adresy URL za identické. Existujú však servery, kde je rozdiel zásadný. Všetko zapíšte do jedného registra malými písmenami.

7. Skontrolujte, ako funguje vaša adresa URL

Správne prepojenie pomáha prehľadávačom spravovať množstvo odkazov a prispôsobiť stránku. To pomáha používateľom orientovať sa v obsahu. Preto je potrebné tento krok neignorovať.

8. Nepíšte do hlavičiek URL

Príliš dlhé adresy URL nie sú užitočné na prilákanie čitateľov. Neodporúčame ani skracovať adresu, pretože tým zmeníte informácie na stránke.

9. Odstráňte značky UTM a ďalšie dynamické parametre

Robia adresu dlhšiu, čo sa nepáči používateľom a vyhľadávačom. Majú nižšiu mieru prekliknutia. To znamená, že používatelia sa zdráhajú klikať na dlhé odkazy so značkami.

Záver

Stručne povedané, optimalizácia adresy URL vašej stránky pre SEO zvyšuje hodnotenie vašej stránky vo vyhľadávačoch. Umožňuje tiež návštevníkom, ako aj vyhľadávacím nástrojom okamžite pochopiť obsah vašej stránky.

Táto optimalizácia prináša výhody ako ziskovosť, udržateľnosť a vzťah dôvery so zákazníkom. Ak to chcete urobiť, odporúčame vám optimalizovať adresu URL vašej stránky pre lepšiu viditeľnosť vo vyhľadávačoch. Vždy však zvážte absolvovanie tohto procesu pomocou lepšieho komplexného nástroja SEO, ako je napr Vyhradený SEO Dashboard. Ak budete postupovať podľa vyššie uvedených tipov, vaša stránka sa okamžite umiestni na prvej stránke vyhľadávačov.

send email